SHG School in Switzerland

SHG GENEVA

LANGUAGE:

English

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: CHF 23'800 / Year

MBA: CHF 23'900 / Year

SHG Schools in France

SHG LYON

LANGUAGES:

English or French

DEGREES: 

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 9'500 / Year

MBA: EUR 10'500 / Year

SHG PARIS

LANGUAGE:

English

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 10'500 / Year

MBA: EUR 11'500 / Year

SHG NICE

LANGUAGE:

French

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 9'500 / Year

MBA: EUR 10'500 / Year

SHG MARSEILLE

LANGUAGE:

French

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 9'500 / Year

MBA: EUR 10'500 / Year

SHG NANTES

LANGUAGE:

French

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 9'500 / Year

MBA: EUR 10'500 / Year

SHG STRASBOURG

LANGUAGE:

French

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor: EUR 9'500 / Year

MBA: EUR 10'500 / Year

SHG Schools in the World

SHG HONG-KONG

LANGUAGE:

English

DEGREES:

Executive Trainings

E-Learning from SHG Geneva

PRICES:

Executives trainings:

 From HKD 4'880 to HKD 5'880

e-Bachelor: HKD 63'300 / Year

e-MBA: HKD 68'150 / year

SHG MEXICO

LANGUAGES:

Spanish or English

DEGREES:

Bachelor (3 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Bachelor (in Spanish): USD 5'900 / Year

Bachelor (in English): USD 6'900 / Year

MBA (in Spanish): USD 6'900 / Year

MBA (in English): USD 7'900 / Year

SHG GREECE

LANGUAGE:

Greek

DEGREES:

Diploma (2 years)

Bachelor (4 years) 

MBA (2 years)

PRICES:

Diploma: EUR 6'900 / Year

Bachelor: EUR 7'900 / Year

MBA: EUR 8'900 / year